27-01-11

Eindelijk ..... Het internaat

Het Internaat.

"Het leven, zoals het was........."

Om het verhaal over ons verblijf in het internaat onder woorden te brengen heb ik mij veroorloofd,zoals meerdere personen doen,om een "Ghostwriter"in te huren, en wel mijn oudere broer Frans,die toch 3 jaar langer van dat regime heeft mogen genieten.

In de marge van dit verhaal wil ik wel benadrukken dat, noch ik,noch Frans enigszins het slachtoffer geweest zijn van feiten waarvan de kranten nu, en het voorbije jaar, melding gemaakt hebben.Ook kan ik mij niet herinneren ooit iets opgemerkt te hebben dat in die richting wees.Zij die hierop zitten te wachten zijn er aan voor hun moeite.

Zet U schrap,hier komt zijn verhaal dat ook het mijne zou kunnen zijn.

"Op 31 augustus 1953 vertrok ondergetekende als 12 jarig broekventje op internaat bij de Paters Passionnisten te Kortrijk.

Waarom zo ver van huis?Waarom niet naar het College te Geel?

Het was de tijd dat de religieuse kloosterordes de Kempen afschuimden op zoek naar toekomstige geestelijken in wording.Een betere voedingsbodem als de Kempen kon men moeilijk inbeelden,de bewoners waren toen nog zéér devoot en een pater of priester in de familie was de hoogste eer voor  ouders.

Aangezien er toen geen busvervoer bestond zoals nu en een fiets een grote luxe was,besloten mijn ouders mij op internaat te sturen.De grootste reden, denk ik, was dat het kostgeld zich beperkte tot het kindergeld.Gelukkig was er nog iemand uit het dorp die meeging,namelijk Isidoor Nevelsteen.

Daar wij van de boerenbuiten kwamen,werden wij verplicht een voorbereidend jaar te volgen alvorens de Grieks-Latijnse humaniora te mogen aanvatten.Zij die van een College-Lagere school afkomstig waren,werden hiervan vrijgesteld.Dat vond ik regelrechte discriminatie!!!!!!!!

Het leven op internaat was strikt georganiseerd,haast op militaire leest geschoeid.Elke minuut was ingevuld,alles werd geleid en gecontroleerd.Geen sprake van tussen de lijntjes te kleuren.Om u enig idee te geven hoe onze doorsnee dag er uitzag geef ik hier de dagindeling:

 6.30 uur : uit bed,wassen en aankleden  ---  7.00 uur: Misviering ---  7.30 uur : Ontbijt ---  8.00 uur: Studie ---   8.30 uur: Start lessen  --- 12.30 uur: Middagmaal en ontspanning ---  13.30 uur: Start lessen  --- 16.00 uur: Koffie en studie --- 19.30 uur: Avondeten en recreatie tot 21.00 uur ---  Avondgebed met rozenkrans en zegen van de direkteur ---  22.00 uur:lichten uit.

Maar je raakte het vlug gewoon.Regelmaat,orde en gebed waren onze voornaamste geboden.Met Allerheiligen vertrokken de meesten voor de eerste maal terug naar huis.Maar een kleine groep,waaronder ikzelf,bleven ook dan op internaat omwille van de verre verplaatsing,(toen een ganse dag reizen)en de daarbijhorende kosten.Na een langdurende 4 maanden gingen wij dan naar huis op Kerstvakantie.Die eerste trimester duurde toch zo lang !!!!! En zo verliepen de eerste 3 jaar zonder noemenswaardige problemen.

Buiten de studie en het lezen deden we aan sport,inbegrepen de meeste atletiekdisciplines.We hadden een niet onaardig voetbalteam dat,onder strikte begeleiding,uitkwam in competitie,zijnde de Kardinaalsbeker.We gingen ook regelmatig wandelen en dan galmden de liederen over het weidse landschap.Marsliederen zoals:"Vliegt de blauwvoet" of "aan de Dietse kroon" ,afgewisseld met het meer religieuze "Waar men gaat langs Vlaamse wegen".En ééns per jaar speelden we toneel dat opgevoerd werd tot in de meeste West-Vlaamse steden.

Ons onledig houden deden we zelden,indachtig het spreekwoord:"Verveling is het oorkussen des duivels !!!"

Op religieus gebied hebben we zeker onze hemel dikverdiend,als die al zou bestaan.Elke morgen naar de mis,middag- en avondgebed,bezinning en zegen voor het slapengaan.Om van de zondag maar te zwijgen.Dat was elke keer een dubbele portie:vroegmis,hoogmis,vespers en avondwake.en dan tellen we alle rozenkransjes er niet bij en alle aflaten die wij verdiend hebben voor gedoemden in het vagevuur.Dat was van het goede wat teveel,maar we hebben het overleefd.

En zie,op 31 augustus 1955 kreeg ik het gezelschap van onze blogmaster,mijn jongste broer,onze Jean,amper 11 jaar oud.Veel kontakt was er niet tussen ons,ieder had zijn kameraden en ging zijn eigen weg.

In september 1957 veranderde de situatie.Alle studenten van de provincies Antwerpen en Limburg verhuisden naar een gloednieuwe campus:"Hagelstein" te Sint-Katelijne-Waver.Het jaar 1958 was een memorabel jaar omwille van de wereldtentoonstelling in Brussel en de hevige betogingen tegen de "Wet "Collard" die uitmondde in de felle schoolstrijd van '58,waaraan wij actief hebben deelgenomen.

En dan plots,tijdens de paasvakantie van '59 hoorden onze Va en ons Moe het in Keulen donderen.Zij kregen een brief met de melding dat mijn aanwezigheid op school(ik zat toen in de Poésis,het voorlaatste jaar)niet meer gewenst was.In verstaanbare termen:"met m'n klikken en klakken buitengesmeten wegens rebelse houding t.o.v. directie en leerkrachten".Dat was wel even schrikken.Toegegeven,ik heb regelmatig het bloed van onder hun nagels gehaald omdat ik niet tegen onrecht en oneerlijke behandeling kon.(Zij hadden zo hun Pappenheimers)

Daarvan heb ik waarschijnlijk mijn aversie tegenover de geestelijkheid in't algemeen aan overgehouden.

En als klap op de vuurpijl werd ook mijn jongste broer enkele maanden later bij het vuilnis gezet en,oh ironie,om dezelfde redenen.

Een aanvaardbare uitleg hebben we nooit gekregen,alhoewel ik en broer Jan tijdens de vakantie naar Hagelstein trokken om,uit de mond van de directeur,de echte reden te vernemen.Niemand ter plaatse was bereid ons te ontvangen en vluchtten weg in hun klooster.

De meest voor de hand liggende uitleg bestond er in dat zij(de zwartrokken)er stilaan van overtuigd waren geworden dat geen van ons beiden zich geroepen voelde om in hun voetsporen te treden en dat de financiële inbreng van onzen t'wege te klein was.

En ineens waren we vrij en opgelucht,het keurslijf afgeworpen en de vrije wereld in.Als wij nu terugblikken op deze internaatsjaren zijn er toch een aantal zaken die ons bijgebleven zijn.We hebben inderdaad redelijk goedkoop kunnen studeren,maar hebben daarvoor wel een hoge tol betaald:familiale warmte moeten missen,emoties mocht je niet laten primeren en vriendschap sluiten werd met argusogen bekeken.

Was er dan niets positiefs aan het internaat?Toch wel.Je maakte veel vrienden,je had je sport en spel.Je werd zowel fysisch als moreel gevormd en je karakter werd gestaald.Deze dingen hebben ons zeker weerbaarder gemaakt voor ons verder leven.

Ach,we waren kinderen van onze tijd,wat rest is nostalgie.Alleen,we zijn er met zijn allen een stukje ouder op geworden..........."

Frans

 

Met dank aan mijn broer Frans voor zijn prachtig verhaal,ik heb mij wel veroorloofd hier en daar mijn eigen bevindingen tussen te weven maar dat doet niets af van de dichterlijke pennentrekken van Frans.

 

 Hieronder enkele foto's uit de oude doos

 frans.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 Frans als volleerde paalklimmer........   wie niet groot is moet slim zijn wil hij gezien worden               

 

 franskortrijk0003.JPG

Altijd al het haantje de voorste geweest......Hier zelfs op de eerste rij ,de tekst op het protestbord laat niets aan de verbeelding over......betoging tegen de "Wet Collard"franskortrijk0002.JPG

Gereed om op kamp te vertrekken,Frans staat in de rechtse rij op de tweede plaats. 

                                     

 

14:23 Gepost door Jan Van de Weyer in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hagelstein, kortrijk, passionnisten |  Facebook |